Парите в обращение са над 21,2 млрд. лева

Средната по стойност банкнота в обращение в края март е 40,54 лева, като за три месеца увеличението е с 2,65 лева, отчете БНБ